I agree, that Facebook/Google transmitted automaticaly information to CBK-Virtual-Reality C.A. and use this subsequent. In practiclar my profil-informations, especially my Basisdata. I have read the data protection.

I can revoke these consent via Mail to support@camworld.tv .

 
Canlı Kamera ücretsiz!!!
Telefon kullanıcısı canlı görüntüleri ücretsiz olarak alacaktır.
Kampanya Çevrimiçi: 35 KIZLAR: 23 ERKEKLER: 2 GRUP: 0 ÇİFTLER: 1 FETİŞ: 8 Biseksüel: 1
 

High5

Bonus
00 00 Std 00 Min 00

Şimdi katıl ve nefis bonusu kap

En iyi 5 kullanıcı bizden hediye olarak dakika ve Coin alacak.
Bonus programına buradan ücretsiz katılım

Web Yöneticileri için Genel Çalışma Koşulları


§1. Geçerlilik Alanı  / Genel
Camworld.tv (bundan böyle sunucu olarak anılacaktır), ilgilenen sunucuların (bundan böyle web yöneticileri olarak anılacaktır) potansiyel ziyaretçilere   kendi web sayfaları/alanları yardımıyla resim aktarımı ve sohbet ile kendilerini ifade edebilecekleri bir platform ile ilgili internette teknik koşulları hizmete  sunmaktadır. Sunucu veya sunucuya bağlı partner programlarları, yalnızca bu genel çalışma koşullarını esas alarak hizmet verebilir. Sunucu, genel çalışma koşullarına aykırı veya bundan farklılık gösteren bütün web yöneticilerini tanımaz.  Sunucu tarafından hazırlanmış olan internet portalına veya portallarına kayıt yapılması söz konusu olduğunda ağ yöneticisine genel çalışma koşulları hakkında bilgi verilir. Sunucu, genel çalışma koşullarında değişiklik yapma ve bunu internetteki gelişmelere uyumlu hale getirme hakkına saklı tutar. Yeni hizmetler hakkında yapılacak olan teklif, bu genel çalışma koşullarının hükümlerine tabidir.
        
§2. Bilgilerin Korunması
Ağ yöneticisi, sunucuya ait bütün kendisi tarafından kayıt yapma çerçevesinde alınmış olan kişisel bilgileri kapsayan verileri; bunların sadece sözleşme ilişkisini sürdürmek için ve fatura kesme amacına yönelik olarak gerekli olması koşuluyla Federal Veri Koruma Kanunu, İletişim Kanunu ve Telemedia Kanunu uyarınca kaydedeceğini ve işlem yapacağını kabul ettiğini beyan eder. Bunun yanı sıra envanter verileri, kullanım verileri ve fatura bilgileri söz konusudur. Sunucu, ağ yöneticisine fatura kesme amacıyla aşağıdaki bilgileri kullanır:  Ağ yöneticisinin IP numarası, ağ yöneticisinin erişim bilgileri ve bütün erişim olanaklarının bağlantı gün ve süresi. Sunucu, böylece ağ yöneticisi tarafından sunulmuş olan veya kullanılan hizmet ve sunumların veya iletişim içeriklerinin kontrolünü yapmaya yönelik her hangi bir yükümlülüğü hukuki olarak üslenmez. Ağ yöneticisinin kişisel bilgilerinin tanımlanmış olan kapsam dışında elde edilmesi veya bunlarla ilgili olarak işlem yapılması, sadece özel olarak alınacak olan izin ile gerçekleştirilir. Veriler, sadece bu anlaşma çerçevesinde ve kanunlara uyulması koşuluyla gerekli olduğu sürece muhafaza edilir. Ağ yöneticisinin her zaman kaydedilmiş olan veriler hakkında bilgi isteme hakkı bulunmaktadır.  Sunucu, ağ yöneticisine internetteki gibi açık ağlardaki veri aktarımı ile ilgili bilgilerin korunmasının en son gelişmiş teknolojiye göre kapsamlı olarak sağlanamayacağı hakkında detaylı bilgi verir.

§3. Kayıt ve Katılım Koşulları   
Teklifin ve sunucunun hizmetlerinin kullanımı, usulüne uygun olarak kaydın yapılması koşuluna bağlıdır. Sadece 18 yaşında ve tam olarak ticari ehliyeti olan kayıt yaptırma ve kullanma hakkına sahiptir.  Ağ yöneticisi, kayıt sırasında doğru ve gerçeğe uygun bilgiler vereceğini ve bu verileri gerektiğinde güncelleyeceğini taahhüt eder. Ağ yöneticisi tarafından verilmiş olan bilgilerin eski, gerçeği yansıtmayan veya tam olmayan bilgiler olması durumunda sunucu, ağ yöneticisini önceden bildirmeden fes edebilir ve/veya ağ yöneticisinin erişimini geçici veya sürekli olarak bloke ederek ağ yöneticisini bütün veya münferit hizmetlerin kullanımından men edebilir. Ağ yöneticisi, ağ sunucusuna kaydedilmiş olan sayfa tekliflerini ve koşullara bağlı olarak ağ yöneticisinin telekomünikasyonu içerisindeki kullanıcı adı, şifre, resim malzemesi,  online erişimler veya erişim olanakları gibi diğer orada kendiliğinden kaydedilmiş olan verilere üçüncü kişilerin, özellikle de reşit olmayanların veya korunmaya muhtaç kişilerin ulaşmamasını sağlamayı taahhüt eder. Ağ yöneticisinin, kullanıcı adı (login) ve parola kullanımı gerçekleştirilerek sunucu tarafından verilen hizmet ve tekliflerin her türlü kullanımı ve bunlardan yararlanılması ile ilgili tam sorumluluğu bulunmaktadır. Web yönetici, kimlik belirleme verilerinin kaybolması veya üçüncü kişiler tarafından yetkisiz olarak bilgi edinme hususlarını vakit kaybetmeden bildireceğini taahhüt eder. Ağ yöneticisi internete onun tarafından aktarılan ve web sunucularında kaydı yapılmış olan verilerin güvenliğinden geniş kapsamlı olarak sorumludur. Ağ yöneticisi;  başvuru, kayıt, değişiklik yapma, kaydının bloke edilmesi veya silinmesi söz konusu olduğunda her seferinde gerekli işlemlere katkıda bulunacağını ve bununla ilgili gerekli olan (irade)beyanlarında bulunacağını beyan eder.   
 
§4. Sunucunun Vereceği Hizmet 
Sunucu, internet kullanıcılarının doğrudan görüntü aktarımı ile verici, web yöneticileri ve kullanıcılar ile iletişim kurabilecekleri dijital ağlarda enteraktif komünikasyon için bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, sunucu tarafından öncelikle URL Camworld.tv altında sunulmaktadır. Ağ yöneticisinin, sistemin aynı zamanda kullanılabileceği diğer alanların sunucu tarafından kaydedilmiş olabileceği hususunda bilgisi bulunmaktadır. Ayrıca sistem, partner programlarını hizmete sunabilir. Ağ yöneticisi, kendisi tarafından sunulan hizmetlerin diğer platformlar üzerinden de aktarılabileceği hususunu böylece kabul etmiştir. Web yöneticileri, sunucu tarafından paylaşılmış olan sistem üzerinden sunulan hizmeti sunucunun potansiyel ilgililerine tanıtabilir. Bu, vericiler ile çet veya telefon bağlantısı kurularak yapılabilir. Sonuç itibariyle sunucu, verici ve ilgililer arasındaki iletişim için web yöneticilerine platformu hizmete sunarak verici ve web yöneticilerini destekleyen hizmetler için teknik desteği, faturalamayı ve tahsil etmeyi üstlenir.
        
Sunucu, ağ yöneticisi tarafından elde edilmiş tutarları tahsil ederek kendi komisyonunu düştükten sonra bunu ağ yöneticisine aktarır. Sunucunun kendi takdirine göre platformun çekiciliğini artırmaya yönelik olarak ziyaretçileri için başka teklif ve linkler hazırlama hakkı bulunmaktadır. Ağ yöneticisinin, sunumun belirlenmiş kapsamı, belirlenmiş tasarımı veya belirlenmiş içeriği üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Platforma özel yazılımda ağ yöneticisinin kullanım hakkı, bu genel çalışma koşullarının 5 sayılı maddesine göre düzenlenir.

§5. Yazılım / Telif Hakları
Sunucu, ağ yöneticisine sunulan hizmet çerçevesinde platforma ait yazılımda ücretsiz, basit, özel olmayan, aktarılamayan, lisansa bağlı olmayan, süreli kullanım hakkını verir. Lisans, ağ yöneticisine platformda yazılımı yükleme ve amaca uygun kullanım için verilen sunumlar, hizmet ve sohbetler çerçevesinde kullanım hakkını verir. Basit kullanım hakkının kazanılması, ağ yöneticisinin kayıt çerçevesinde tam ve gerçeğe uygun bilgi vermesi ve bu genel çalışma koşullarını yerine getirmesi koşuluna bağlıdır. Ağ yöneticisinin; yazılımı çoğaltma veya bunlara üçüncü kişilerin erişimine olanak sağlama ve yazılım veya hakları ödünç vermeye ve hatta kiralamaya veya bir başka biçimde üçüncü kişilere aktarmaya veya yazılım üzerinde değişiklik yapmaya, bunu tercüme etmeye, söz konusu tersine mühendislik olgusunu uygulamaya, bunlara yönelik tekrar temel kodu üretmeye veya iptal etmeye veya yazılım temel alınarak diğer türevlerini oluşturmaya hakkı yoktur. Fikri mülkiyet hakları ve yazılım üzerindeki diğer mülkiyet hakları sunucuya aittir. Devredilmiş yazılımın kaynak kodunun devredilmesi veya incelenmesi hakkında ağ yöneticisinin hakkı bulunmamaktadır.  Sunucuya veya onun ürünlerine ve hatta hizmetlerine yönelik olarak her hangi bir rakip veya rekabet ilişkisi içerisinde bulunan kişi veya şirketlerin kullanım hakkı bulunmamaktadır. Bu kuralın kanıtlanabilir şekilde ihlal edilmesi durumunda her bir olay için 5.000,- Avro tutarında sözleşme cezası uygulanır.  Diğer hakların dava ve talep edilmesi hakkı kesinlikle mahfuzdur.

§6. Ağ yöneticisinin Hakları ve Yükümlülükleri 
Ağ yöneticisi, internete giriş için gerekli olan donanım ve yazılım gereksinimlerini masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmek zorundadır. Yurtiçinde veya dışında bulunabilecek kendi şahsi yerinde hizmet verir ve Almanya’da veya ilgili yurtdışında bulunduğu yerdeki ilgili yasal hükümlere uymayı taahhüt eder. Sunumlar hakkındaki sözleşme, sadece verici, ağ yöneticisi ve ilgili arasında yapılır. Sonuncusu, buna bağlı olarak sadece ağ yöneticisinin ödemesinden sorumludur. Ancak sunucu, bunun sonucu olarak ağ yöneticisi tarafından sunulan hizmetlerin hukuki olarak kontrolünün yükümlülüğünü üstlenmez. Web sunucusunun katılımı sonucunda fikri haklar ile ilgili kullanım haklarının, ödeme koruyucu, kişilik veya diğer hakların oluşması durumunda ağ yöneticisi, sunucuya zaman, içerik veya yer açısından herhangi bir sınırlama olmadan bu hakların oluştuğu süre zarfında kapsamlı ve dünya çapında değerlendirmeye yönelik bütün özel ve tekrar aktarılabilir kullanma haklarını geri alınamaz şekilde verir veya bilinmeyen kullanım türleri ile ilgili olarak da bütün ödeme koruyucu haklarını (devir ve temlik edilebilir ödeme hakları dahil)  devreder. Hakların verilmesi, özellikle aşağıdaki özel ve tekrar devredilebilir fikri haklar ile ilgili kullanım haklarını, ödeme koruyucu hakları ve diğer hakları kapsar: yayın hakkı, veri bankası ve telekomünikasyon hakkı, online ve çağrı hakkı, video gram hakları, çoğaltma ve dağıtma hakkı, reklam ve klip lisans anlaşması hakkı. Video, CD-ROM, TV, internet ve yazılı basının kullanımı.  
Ağ yöneticisi, kendi sorumluluğunda sunucunun serbest bir çalışanı olarak çalışır.   Ağ yöneticisi, kendi gelirlerini vergilendirmeyi taahhüt eder. Sunucu, yasal yönetmeliklere uyulup uyulmadığına dikkat eder. Bu nedenle ağ yöneticisinin, sunucunun sistemi üzerinden yasal olmayan porno gibi hukuken aykırı içerikleri yayınlaması, sunması veya talep etmesi kesinlikle yasaktır.

Özellikle ağ yöneticisi açısında şunlar kesinlikle yasaktır:
 
a) çocukların veya hayvanların bulunduğu seks içerikli eylemleri ve/veya şiddetin yüceltildiği gösterileri veya eylemleri yayınlamak ve/veya sunmak;
b) Herhangi bir şekilde reşit olmayanlara zarar vermek;  
c) kullanılan hizmetler dahilinde temsilci, administratör veya başka bir şekilde hizmet sorumlusu veya bu bağlamda bu tarz kişiler ile ilişki içerisinde olan birisi olarak yanlış bilgi vermek;
d) ziyaretçilerin veya vericilerin kişisel verilerini toplamak, kaydetmek veya yayınlamak;
e) hizmetlere veya hizmetler ile bağlantılı olan sunucu, ağlara müdahale ederek bunlara zarar vermek veya bunları kesintiye uğratmak;   
f) hizmet ile bağlantılı olan ağ yönetmeliklerini göz önünde bulundurmamak;
g) Ziyaretçi veya diğer vericilere baskı uygulamak, bunları tehdit etmek, rahatsız etmek, utandırmak veya bunlara iftirada bulunmak;
h) hizmetleri, hizmetlerin içeriği veya kısımlarını kopyalamak, çoğaltmak, taklit etmek veya satmak;  
i) bunun sunucu tarafından yazılı olarak kesinlikle izin verilmemesi durumunda sunucunun hizmetlerini ticari amaca yönelik kullanmak;  
j) her türlü reklam içerikli tedbirleri almak. Bu, özellikle herhangi bir şekilde üçüncü kişi kendi veya yabancı teklifleri ile ilgili olarak sunucunun verici veya ziyaretçilerinin güvenini kazanmayı içermektedir. Bu, sunucunun ağ yöneticisi olarak kendi faaliyeti ile ilgili olarak ağ yöneticisinin reklamı için geçerli değildir;   
k) diğer verici ve/veya ziyaretçileri ayartmak. Sunucunun ziyaretçilerine özel veya ticari e-posta adreslerine, telefon numaralarına, her türlü servis numaralarına veya domain adreslerine telefon, e-posta veya sohbet ile ulaşmak veya yazmak kesinlikle yasaktır.
 
Yukarıda belirtilmiş olan yasakların bir veya birçok kez ihlal edilmesi durumunda sunucu, ağ yöneticisinin kullanımını hemen daha önceden haber vermeden fes edebilir. Mevcut alacaklar alıkoyulabilir. Bu tarz bir ihlalin tespit edilmesi durumunda her bir olay için 5.000,- Avro tutarında sözleşme cezası uygulanır.  Diğer hakların dava ve talep edilmesi hakkı kesinlikle mahfuzdur.  

Ağ yöneticisi, hukuka ve ahlaka aykırı içerikler nedeniyle ağ yöneticisinin sunucunun hizmetine sunduğu üçüncü kişilerin hak iddia ettiği bütün haklardan birinci talepte sunucuyu muaf tutar. Ağ yöneticisine tekliflerinin uygulamaya yönelik donanım temin edilmiş olması durumunda faaliyetin devam ettiği sürece teknik, ağ yöneticisine ödünç verilmiş olarak kabul edilir ve faaliyetin sona ermesi ile birlikte sunucuya geri teslim edilmesi zorunludur. Ağ yöneticisine sunulmuş olan teknik, sadece sunucu tarafından sunulan hizmetlerin kullanımına yönelik kullanılabilir. Yazılım veya donanımda özel kullanım veya manipülasyon yasaktır. Teknik sorunların olması durumunda hemen sunucuya bilgi verilmelidir.
 
§7. Ağ yöneticisinin Hizmetlerinin Genel Hesabı  
Borç kaydı, kredi kartı, telekomünikasyon üzerinden hizmet verilmesi için ağ yöneticisi; ağ yöneticisi, verici ve ziyareti arasında verilmiş olan sözleşme sürelerine uygun olarak bir provizyon payı alır. Ağ yöneticisi, ziyaretçilerin ödemelerini sunucuya yapası durumunda sadece sunucuya karşı provizyon payının ödenmesine yönelik olarak hak ve talebi bulunmaktadır. Ödemenin yapılmaması durumunda web sunucusuna herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Sunucu, olası ödemelerin yapılmadığının kanıtlamaya yükümlüdür. Ağ yöneticisi ile olan hesap hakkındaki kurallar, bu genel çalışma koşullarının 13. maddesine uygun olarak değiştirilebilir.
 
§8. Ağ yöneticisinin Telekomünikasyon Hizmet Hesabı
Ağ yöneticisi, ziyaretçilerin vericiler ile ücretli temasına olanak sağlayan çeşitli ülkelerdeki telekomünikasyon servis hizmetlerinin hesaplanması için hizmet verebilir. İşlemesi ile ilgili servis, servis numaraları üzerinden sağlanır. Hizmetlerin değerlendirilmesi, ağ yöneticisine sucunu tarafından sunulan istatistik giriş üzerinden ifade edilir. Sistem, daha önceki ayların olduğu gibi içinde bulunulan ayın verilerini serbest seçilebilir süre zarfında hazır bulundurur.
Sunucu, ağ yöneticisine ayda bir kez olmak üzere verilmiş olan hizmetlerin karşılığında fatura keser. Faturalar, yalnız sunucu tarafından belirlenmiş olan veriler esas alınarak hazırlanır. Web sunucusunun kendisinin toplamış olduğu veriler, ağ yöneticisine ödenecek olan provizyon payının hesaplanmasında hiçbir şekilde esas teşkil etmez. Ağ yöneticisi, kendi iç erişiminde incelenecek olan hesap verilerini zamanında basmakla yükümlüdür. Posta veya e-posta ile fatura verilerinin aktarımı yapılmaz. Ağ yöneticisi, ziyaretçi ve sunucu arasındaki mevcut sözleşme ilişkisi bağlamında ağ yöneticisine veya üçüncü kişilere karşı savcılık veya polis tarafından soruşturma yürütülmesi durumunda sunucu, ödemeyi tamamen veya kısmen bloke etmeye yetkilidir. Ağ yöneticisi, kendisine karşı kovuşturma işleminin başladığına ve davanın durdurulduğuna dair bilgileri sunucuya hemen bildirmekle yükümlüdür. Ağ yöneticisinin yasal hükümleri veya bu sözleşmeyi ihlal ettiğine dair dayanaklı şüphenin oluşması durumunda sunucu, bunun sonucunda oluşan toplam satış hacmini ağ yöneticisine karşı alıkoymaya yetkilidir. Olasılıkla yanlışlık sonucunda ağ yöneticisine fazla olarak ödenmiş olan ücretler, sonraki ödemler yapılırken düşülür. Ağ yöneticisi provizyonları, ilgili işlem süresinin sona ermesine müteakip yaklaşık 2 hafta içerisinde faturalanır. Ödeme, ağ yöneticisinin Almanya’daki merkezine transfer edilerek gerçekleştirilir; asgari ödeme tutarı 25 Avro’dur. Yurtdışında merkezi olan ağ yöneticisine ödeme, havale edilerek gerçekleştirilir; asgari ödeme tutarı 50 Avro’dur. Havale/diğer ödeme, genelde faturanın kesilmesine müteakip bir hafta içerisinde yapılır. Ödemenin Alman Telekom’u veya diğer telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından geciktirilmesi durumunda buna bağlı olarak ödemeler kaydırılır. Ağ yöneticisi, sadece her bir faturanın kesilmesi sonrasında 4 haftalık süre içerisinde bunlara itiraz edebilir. Sunucu, ağ yöneticisinin itirazına konu olan kesilmiş fatura/alacak dekontlarını kontrol edecektir.
  
§9. Telekomünikasyon Hizmetlerinde Ağ yöneticisinin Özel Yükümlülükleri  
Ağ yöneticisi, Telekomünikasyon Hizmetleri Kontrol Gönüllüleri Derneğinin
katma değerli hizmetler ve kriterler ve davranış kataloğu ile ile ilgili BNetzA tarafından yayınlanan paylaşım kurallarının en son güncel baskısına uymayı taahhüt eder. Hizmetlerinin içeriği ile ilgili olarak Telemedia Kanunu’nun 7.maddesinin 1.fıkrası uyarınca sadece ağ yöneticisi sorumludur. Sunucu, Telemedia Kanunu’nun 8 ve 10.maddeleri uyarınca ağ yöneticisinin hizmetlerinin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ağ yöneticisi, katma değerli hizmetlerin yerine getirilmesiyle ilgili olan bilumum hukuki normlara uyacaktır. Ağ yöneticisinin yasal olarak tanımlanmış yükümlülüklerden birisini ihlal etmesi ve bu nedenle resmi kurumlar dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafınca sunucudan ihtiyati tedbir veya maddi zarar nedeniyle veya bir başka şekilde talepte bulunmaları durumunda ağ yöneticisi, birinci talebinde iç münasebetleri oranında her türlü sorumluluğundan sunucuyu muaf tutar. Ağ yöneticisi, sözleşme konusu olan servis numaralarını sadece kendisinin kendi amaçları doğrultusunda kullanacağını taahhüt eder. Başka kullanıma yönelik üçüncü kişilere kullanım hakkının verilmesi veya devredilmesi, daha önceden sadece sunucunun yazılı onayı alınarak gerçekleştirilebilir.       

§10. Ağ yöneticisinin Vergileri 
Ağ yöneticisi, kendisi tarafından elde edilmiş olan tutarların vergilendirilmesine yetkilidir. Katma değer vergisinin ödenmesi, sadece geçerli bir işyeri işletme ruhsatının veya yetkili bir vergi dairesinden veya bir vergi danışmanı tarafından onaylanmış işlem vergisi numarasının ibraz edilmesi sonrasında yapılır. Ağ yöneticisinin veya işletmenin yurtdışında mukim olması durumunda ve özellikle herhangi bir işyeri işletme ruhsatının/geçerli bir vergi numarasının mevcut olmaması halinde katma değer vergisi ödenmez. Daha sonra işyeri işletme ruhsatı/vergi numarası ibraz edilse de daha önceden ödemesi yapılmış olan provizyonlar için katma değer vergisinin geriye dönük olarak ödenmesi söz konusu değildir. Ağ yöneticisi, işletmenin ayrılacağı hususunu vakit kaybetmeden sunucuya bildirmeyi taahhüt eder.
      
§11. Sorumluluk
Sunucunun hizmetlerinin kullanımı, ağ yöneticisinin kendi sorumluluğundadır ve riski de kendisine aittir. Sunucu, internetten kendisi tarafından hizmete sunulan yazılım ve diğer içeriklerin indirilmesi veya sunucunun hizmetleri bağlamında ağ yöneticisi açısından oluşan zararlardan sorumlu değildir. Sunucu, hukuki dayanaktan bağımsız olarak sadece kasten veya ağır ihmalin neden olduğu zararlardan sorumludur. Sunucu, ayrıca esas sözleşmeye bağlı yükümlülüğün hafif ihmal ile ihlali veya güvencesi verilmiş olan bir özelliğin eksik olması sonucunda ortaya çıkan zararlardan da sorumludur. Yalnız hafif ihmal ile ilgili sorumluluk söz konusu değildir. Sunucu, sistemde bildirilmiş olan verici, ağ yöneticisinin alt ağ yöneticisine karşı sorumlu değildir.
Ürün Sorumluluk Yasası uyarınca sorumluluk bundan etkilenmez. Sunucu, internette komünikasyon şeklinin veya diğer komünikasyon şekillerinin işleyişi ve müdahale edilmeme güvencesi hususunda sorumluluk üstlenmez. Nedeninin üçüncü kişiler tarafından hizmete sunulan telekomünikasyon yapısına dayandığı zararların sorumluluğunun üstlenilmesi söz konusu değildir. Ziyaretçi, diğer verici, ağ yöneticisi veya diğer üçüncü kişilerin davranışı veya ziyaretçi, verici, web yönetici ve diğer üçüncü kişiler tarafından hizmetler çerçevesinde paylaşılan içerik veya beyanlar hususunda sunucu herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Sunucu, ziyaretçilerin kredileri ile ilgili garantiyi üstlenmez. Sunucunun; sunucunun bütün alacaklarının tam olarak karşılanmasına veya ağ yöneticisi ile olan iş ilişkisinin sözleşme ortaklığının sona ermesine kadar sunucu tarafından verilmiş olan malzemeleri geri alma hakkı bulunmaktadır.
 
§12. Sözleşmenin Süresi/ Feshi 
Sunucu, ağ yöneticisi tarafından yapılacak olan yeni başvuruları kabul etmeye yükümlü değildir. Sözleşme, süresiz olarak yapılmıştır. Her iki tarafça sürelere uyulmadan yazılı olması koşuluyla fes edilebilir. Fes etmek için herhangi bir gerekçenin bildirilmesiz gerekli değildir. Fesih, yazılı olması koşuluyla (özellikle posta, faks) veya e-posta yoluyla yapılabilir. Önemli nedenden dolayı daha önceden bildirmeden fesih hakkı bundan etkilenmez.   Özellikle ağ yöneticisinin reşit olmaması veya reşit olmayan kişilerin sunucunun sistemine erişimini sağlaması, ağ yöneticisinin hukuka aykırı – özellikle çocuk ve hayvan pornosu gösterimlerini sunması veya sunucunun kendi hizmetlerinin işletimini ekonomik hususlar nedeniyle durdurması durumunda şirket tarafından yapılacak olan daha önceden bildirmeden fesih ile ilgili gerekçe mevcuttur. Sözleşmenin bitimi sonrasında ağ yöneticisi, sunucu tarafından verilmiş olan malzemeleri iade etmeye ve olası bütün oluşturulmuş kopyaları silmeye yükümlüdür. Ağ yöneticisi, sözleşmenin bitimi sonrasında artık sunucunun hizmetleri dahilinde hizmet sunmaya yetkili değildir.
  
§13. Değişiklikler
Sunucu, hizmetlerinin içeriğinin oluşturulmasında ve kendisi tarafından yönetilen platformun adlandırılması hususunda serbesttir. Her zaman münferit veya bütün hizmetleri değiştirebilir, yeniden düzenleyebilir veya ayarlayabilir. Sunucu, 14.maddeye uygun olarak sözleşmeyi tamamen veya kısmen fes edebilir ve gerektiğinde yeni bir sözleşme yapabilir. Ağ yöneticisi, önceden uygun bir süre içersinde değişiklikler vs. hakkında bilgilendirilir. Sunucu, bu genel anlaşma koşullarında her zaman gelecekte değişiklik yapabilir veya tamamlayabilir. Bu genel anlaşma koşullarında yapılacak olası değişiklik ve tamamlamalar hakkında ağ yöneticisine ayrıca bilgi verilir. Ağ yöneticisinin sunucunun hizmetlerini bilgi aldıktan sonra yenilenmiş olarak kullanması ve bunun yanı sıra başvuruda genel çalışma koşullarını verildiği alana tıklanması veya başka bir yolla değiştirilmiş olan genel çalışma koşullarının kabul edildiğinin beyan edilmesi durumunda değiştirilmiş veya tamamlanmış olan genel çalışma koşulları geçerli olacaktır.  
Ağ yöneticisinin değiştirilmiş olan genel çalışma koşulları kabul etmemesi durumunda sunucu, sözleşme ilişkisini daha önceden haber vermeden fes edebilir.

§14. Son Hükümler ve Yetkili Mahkeme 
Hukuki ilişkilerde Venezüella hukuku geçerlidir. Hukuken geçerli olması durumunda sunucunun şirket merkezinin olduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir. Sunucu, ağ yöneticisine karşı onun ikametgahının veya işyerinin olduğu yerde dava açabilir. Bu çalışma koşullarının bir maddesinin kısmen veya tamamen batıl olması durumunda,  bundan diğer hükümler etkilenmez veya bu durum, diğer hükümlerin uygulanmasına herhangi bir engel teşkil etmez. Batıl olan hüküm yerine anlamına en yakın ve uygulanabilir yeni hüküm, bu çalışma koşullarının ekonomik değeri ve uygulanabilirliği dikkate alınarak taraflarca anlaşmaya varılması sonucunda düzenlenecektir. Bu kural aynı zamanda bu çalışma koşullarında mevcut olan kurallara aykırı boşluklar içinde kıyasen geçerlidir. Sunucunun vazgeçmesinin, bir hakkın veya bu genel çalışma koşullarının bir hükmünün uygulanması veya uygulanmasının sağlanması, bu haktan veya ilgili hükümden tamamen vazgeçildiğini ifade etmez. Bu genel çalışma koşullarına yönelik ek sözleşmeler, değişiklikler ve tamamlamaların yazılı olarak yapılması zorunludur.


Genel Çalışma Koşulları, Tarih 2012 Porlamar
 
avs